Polityka prywatności

Polityka prywatności dla GreenPlains Irritech Co., Ltd
GreenPlains Irritech Co., Ltd szanuje Twoją prywatność i cel, dla którego odwiedzający naszą witrynę przekazują nam informacje.Nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy żadnych zebranych informacji stronom trzecim i nie mamy zamiaru tego robić w przyszłości.
Zebrane informacje
Jeśli zwrócisz się do nas z prośbą lub prześlesz nam informacje, wysyłając wiadomość e-mail za pośrednictwem funkcji „wyślij do:” lub wypełniając formularz „kontakt”, możemy zapisać Twój adres e-mail, a także wszelkie inne podane przez Ciebie informacje.Informacje te mogą zostać wykorzystane do kontaktowania się z Tobą w przyszłości drogą pocztową, e-mailową lub telefoniczną w celu przekazania informacji o naszych rozwiązaniach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Ci przynieść korzyści.Twój adres e-mail i inne podane przez Ciebie informacje nie zostaną sprzedane osobom trzecim.
Informacje zbierane przez innych
Niniejsza informacja dotyczy wyłącznie zasad witryny internetowej GreenPlains Irritech Co., Ltd, a nie witryn, do których użytkownicy uzyskują dostęp za pośrednictwem łączy z naszej witryny.GreenPlains Irritech Co., Ltd nie ponosi odpowiedzialności za zasady gromadzenia informacji stosowane w innych witrynach, ani za praktyki stosowane w witrynach internetowych, do których prowadzą łącza lub z naszej witryny, ani za informacje lub treści w nich zawarte.Często linki do innych stron internetowych podawane są wyłącznie jako wskazówki do informacji na tematy, które mogą być przydatne dla naszych gości.Użytkownikom zaleca się zapoznanie z polityką prywatności innych stron internetowych.
Ciasteczka
Strona internetowa GreenPlains Irritech Co., Ltd nie wykorzystuje plików cookie.

Aktualizacja, poprawianie i usuwanie danych osobowych

Jeśli chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych, wyślij wiadomość e-mail z tytułem „Usuń dane osobowe”.
Prawnie wymuszone ujawnienie informacji
GreenPlains Irritech Co., Ltd może ujawnić informacje, jeśli jest do tego prawnie zobowiązana;innymi słowy, gdy w dobrej wierze uważamy, że wymaga tego prawo lub ma to na celu ochronę naszych praw.
Okresowe zmiany zasad
Należy pamiętać, że GreenPlains Irritech Co., Ltd od czasu do czasu dokonuje przeglądu swoich praktyk dotyczących prywatności (tj. w celu śledzenia zmian technologicznych i/lub prawnych) i że praktyki te mogą ulec zmianie.Aby zapewnić ciągłą znajomość najnowszej wersji naszej polityki prywatności, prosimy o dodanie tej strony do zakładek i okresowe jej przeglądanie.
Niniejsze oświadczenie o polityce zostało sporządzone w imieniu GreenPlains Irritech Co., Ltd i obowiązuje od 1 października 2009 r. To oświadczenie nie tworzy umowy pomiędzy GreenPlains Irritech Co., Ltd a użytkownikami i jako takie nie tworzy żadnych prawa każdej ze stron.